Förflyttning av träd från Lindholmsallén, 10 oktober – 24 oktober

Publicerad 3 oktober 2022

Vi gör plats för den nya spårvägen som kommer att gå mellan Frihamnen och Lindholmen. En del utav förberedelserna inför ombyggnationen är förflyttning av träd från Lindholmsallén till Andromedagatan där den nya allén kommer att hamna.

Arbetet utförs under dag- och nattetid klockan 09.00 – 15.00 och 18.00 – 06.00, mellan perioden 10 oktober – 24 oktober.

Framkomligheten kommer periodvis att vara begränsad under arbetets gång, så ta gärna alternativa vägar om det är möjligt. Arbetet kommer att medföra ett visst buller, vi gör vårt bästa för att minimera detta.

Byggnationen för spårvägsförbindelsen och hållplatserna beräknas att starta under hösten 2023 med ett mål att vägarna ska kunna trafikeras i slutet av 2025. På sikt ska sträckan knytas ihop med en ny spårväg mellan Brunnsbo och Hjalmar Brantingsplatsen och framtida spårvägstunneln mellan Lindholmen och Linnéplatsen.