Spårarbete nattetid på Stigbergsliden, 17 februari – 18 februari

Publicerad 3 februari 2023

Spårarbete måste utföras i spåret på Stigbergsliden för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras natten mellan den 17 – 18 februari klockan 19.00 – 06.00.

Under denna tid råder begränsad framkomlighet för biltrafik. Gång- och cykeltrafik kan påverkas till viss del. Bullrande arbete kan förekomma.

Spårvagnstrafiken kommer inte att påverkas. Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se