Lista – yrkena med bäst framtidsutsikter 2021

Fotograf:

Publicerad 22 april 2021

Coronapandemin har slagit hårt mot svensk arbetsmarknad och det senaste året har kantats av uppsägningar, permitteringar och varsel. Men allt är inte jämmer och elände – trots rådande läge ropar flera branscher efter kompetent arbetskraft till bristyrken. Här är några av yrkena att satsa på 2021.

Trots Coronapandemins lamslående effekter på svensk ekonomi visar flera branscher styrketecken och går mot strömmen. Så till den grad att det numera råder brist inom flera yrkeskategorier. För den som utbildar sig ser framtiden ljus ut, konstaterar Anders Johansson, planeringsledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad, som dagligen arbetar med att utveckla utbildningsspår i samarbete med branscher i behov av arbetskraft.

– Flera branscher är på frammarsch och i stort behov av kompetent arbetskraft. I nära samarbete med representanter från näringslivet skräddarsyr vi därför utbildningar som ger den kompetens som marknaden efterfrågar. Detta skapar goda jobbchanser för de som väljer att gå utbildningarna, säger Anders Johansson, planeringsledare på Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs Stad.

Elbilstekniker

Bilbranschen genomgår stora förändringar i takt med elbilarnas utveckling och genomslag. Tekniken i dessa bilar är en helt annan än i konventionella fordon med förbränningsmotorer, vilket kräver helt nya kunskaper hos de som ska reparera och underhålla fordonen. Branschen är i stort behov av certifierade elbilstekniker – att utbilda sig är därför ett smart drag för den som vill säkra karriären i morgondagens fordonsindustri.

Läs mer: Utbilda dig till elbilstekniker

Säljare inom e-handel

Utvecklingen inom e-handelsbranschen går snabbt framåt. Nya digitala plattformar, förändrade användarbeteenden och större krav på trygg handel banar ständigt väg för nya sätt att köpa och sälja varor online. Branschen är därför i stort behov av kompetenta säljare som förstår sig på kundernas köpmönster och förväntningar.

Läs mer: Utbilda dig till säljare inom e-handel

Digital mötesvärd

Det digitala språnget har gett människor och företag helt nya möjligheter att arbeta, träffas och dela upplevelser online. Coronapandemin har ytterligare drivit på utvecklingen och flera branscher har insett värdet i att minska antalet fysiska möten och kostsamma affärsresor. Digitala mötesvärdar med spetskunskaper i hur man anordnar digitala möten, konferenser och evenemang är därför en högt eftertraktad yrkesgrupp, både nu och i framtiden.

Läs mer: Utbilda dig till digital mötesvärd

VVS-isolerare

Det pågår ständigt byggnationer och renovationer på byggarbetsplatser runt om i landet. Gemensamt för många är att de kräver kvalificerad personal för att isolera systemviktiga ventilationskanaler och rör enligt svenska regelverk. Som utbildad VVS-isolerare är dina kunskaper och färdigheter högt eftertraktade, och möjligheterna till jobb goda.

Läs mer: Utbilda dig till VVS-isolerare

Kock

Restaurangbranschen kämpar fortfarande med varsel, permitteringar och konkurser. Men när hjulen väl börjar snurra kan restaurangköken inte eka tomma – då behövs skickliga kockar med relevanta kunskaper inom populära matlagningsområden. Att som kock bredda och vidareutveckla sina kokkonster är därför ett smart sätt att göra sig konkurrenskraftig och attraktiv i framtidens restaurangbransch.

Läs mer: Vidareutveckla dina kockkunskaper