Skolplaceringar 2022-detta händer nu

Publicerad 17 september 2021

Planeringen för kommande skolplaceringar pågår för fullt. Bland annat har grundskoleförvaltningen ett nytt verktyg för att på ett säkrare sätt ta hand om frågor om skolplacering från vårdnadshavare. Nu kan förvaltningen spåra alla frågor som kommer in.

Just nu ser vi över utvärderingen från skolplacering 2021. Vi kommer att arbeta med att göra skolplacering 2022 ännu bättre. Vi gjorde många förändringar inför 2021 och vi har inte sett resultatet av alla de förändringarna än, förklarar Malin Vangstad enhetschef för myndighetsutövning.

Andra frågor grundskoleförvaltningen arbetar med nu  

  •  Vi ser över kapaciteten. Det vill säga möjligheten för en skola att ta emot ett visst antal elever. Vi tittar på alla skolor för att kunna garantera att det finns skolplatser åt alla elever.
  • Vi gör så kallade simuleringar. Under en simulering prövar förvaltningen olika placeringar. I det arbetet ingår till exempel att undersöka vad som händer om vi ändrar gränsen för hur långt en elev får ha till skolan (om eleven inte söker en skola längre bort).  
  • Vi planerar för kommunikation inom förvaltningen och kommunikation mot vårdnadshavare och allmänhet.