Spårarbete vid hållplats Bögatan, 19 – 22 april

Publicerad 14 april 2021

Arbete måste utföras i spåret vid hållplatsläge Bögatan för att öka säkerheten i spårvagnstrafiken. Arbetet kommer att genomföras nattetid mellan den 19 – 22 april klockan 22.00 – 06.00.

Arbetet kan vara bullrande, men vi gör vårt bästa för att störa så lite som möjligt.

Spårvagnstrafiken kommer inte att påverkas.                                                        

Aktuell information om kollektivtrafiken finns på www.vasttrafik.se