Många verksamheter håller fortsatt stängt för att minska spridningen av Covid-19

Senast uppdaterad: 23 november 2020 klockan 13:46 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26

Det är fortsatt stängt på många av Göteborgs stads verksamheter. Till exempel Stadsbiblioteket, museer och kulturhus, simhallar, träffpunkter för äldre och öppen förskoleverksamhet. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Göteborgs Stads information med anledning av covid-19

Sammanfattning av nämndsammanträdet 23 november

Fotograf:

Publicerad 24 november 2020

Stadsdelsnämndens sammanträde 23 november var stängt för allmänheten på grund av rådande pandemi. Och det kommer även sammanträdet i december att vara, beslutade nämnden. Läs mer om vilka andra beslut som fattades i sammanfattningen nedan:

Ekonomirapport oktober

Den ekonomiska situationen är fortsatt stabil och den tidigare utvecklingen håller i sig även i oktober. Månadens budgetavvikelse är +6,0 mkr. Den ackumulerade budgetavvikelsen för året är +44,1 mkr. 

Nämndens sammanträden stängs för allmänheten året ut

Stadsdelsnämnden fattade beslut om att stänga sina sammanträden för allmänheten resten av 2020 på grund av det rådande läget med Coronapandemi. Det betyder att stadsdelsnämndens möte i december och eventuella extra nämndmöten är stängda för allmänheten.

Rapport från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektören gav en kort sammanfattning av läget i stadsdelen. För närvarande finns få brukare med konstaterad smitta i stadsdelens verksamheter, mycket tack vare smittspårning och erfarenheter från våren och sommaren. De anställda som kan uppmanas att arbeta hemifrån.

Årets unga ledare utsedda

Föreningsrådet rapporterade att de fattat beslut om vilka som fått stipendierna unga ledare och årets ledare. Vilka som får stipendierna kommer meddelas i december. Ceremonin där stipendierna delas ut kommer inte ske.

Fördelningsbidrag, omgång 1 för 2021

Fördelningen av bidrag i Örgryte-Härlanda har tidigare skett i två omgångar per år. Från och med årsskiftet 2020/2021 upphör Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda. Efter det kommer besluten om föreningsbidrag att fattas i den nya socialnämnden Centrum.

Stadsdelsnämnden beslutade enligt förslag i beslutsunderlaget, som du hittar under handlingar & protokoll.

Yttrande gällande motion om boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer

En motion om att skapa boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer kom till kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden beslutade att inte ta ställning till beslut, med hänvisning till tjänsteutlåtandet. I det står bland annat:  ”Inom några veckor avvecklas stadsdelsnämnderna och ansvaret för äldreomsorgens verksamheter förs över till den nya Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen. Inom den nya förvaltningen bedöms det finnas förutsättningar och särskild kompetens för att hantera frågor inom det område som motionen berör.”

Handlingar och protokoll

Du hittar alla handlingar och protokoll på denna sida.


${loading}