Därför fick Pirjo pris för Årets Covidinsats

Fotograf:

Publicerad 16 maj 2022

Sjuksköterskan Pirjo Palosaari har fått utmärkelsen Årets Covidinsats. Hon är en av många som kämpat för att minska smittspridningen bland äldre hyresgäster. Hon har stått inför dilemman, fått hantera olika vägval och nu berättar hon om sina lösningar i svåra situationer.

Distriktssköterskeföreningen i Sverige delade ut utmärkelsen Årets Covidinsats under söndagen. När Pirjo Palosaari fick veta att hon fått utmärkelsen blev hon först chockad, sedan glad.

Det gjorde mig jätteglad. Men det är inte bara jag som ska ta åt mig äran. Det som gjort att vi lyckats begränsa smittan när den väl kommit in på boendet är framför allt att vi jobbat som ett team och haft stor respekt för varandras professioner, säger Pirjo Palosaari, distriktssköterska i Göteborgs Stads Hälso- och sjukvård, som arbetar på Fyrväpplingens Vård och omsorgsboende.

Förutom äran består priset av ett stipendium på 10 000 kronor. Hennes chef, Carin Bringestedt, är stolt över hur hälso- och sjukvårdens medarbetare arbetat under pandemin.

Det har varit en svår och tung period, men jag är oerhört stolt över det arbete som medarbetare och chefer har utfört under pandemin, säger Carin Bringestedt, avdelningschef Hälso- och sjukvård på Göteborgs Stad.

Så fick alla koll

Till en början var det ingen som visste hur pandemin skulle hanteras bäst.

Det kom nya besked dagligen, ibland ett besked på förmiddagen och ett annat på eftermiddagen. Man var hela tiden tvungen att hålla sig uppdaterad och se till att alla var det. Därför var det viktigt med rutiner, säger Pirjo Palosaari.

De införde direkt en loggbok över vilka patienter som var smittade, vilka symtom de hade, vilket gjorde att det var lätt att ha överblick och koll. En pärm togs fram på jobbet – som alltid innehöll den senast uppdaterade informationen. Kohortvård infördes snabbt, så att de patienter som insjuknat bara hade vissa medarbetare som inte jobbade med de friska.

Varje morgon i flera veckor hade vi en genomgång hur man skulle ta på sig skyddsutrustningen rätt, så att alla verkligen hade koll, säger hon.

Svåraste dilemmat

Men det fanns många dilemman att hantera. Kohortvården kunde göra att det var svårt att få medarbetarna att räcka till, men det var ändå nödvändigt för att minska smittspridningen. Men det dilemma som Pirjo Palosaari tyckte var tufft att hantera handlade om rädslan att bli smittad, men hon var ändå tvungen att uppmana dem att göra sitt jobb ändå.

Från början var det flera som var rädd att gå in till patienterna av rädsla att själva bli smittade. Men jag fick då förklara hur skyddsutrustningen skyddar.

Hennes arbetsplats är inte det boende som klarat sig bäst, men när smittan väl kommit in har de klarat av att begränsa smittspridningen. Idag står hon redo för nästa kris och ser ingen anledning att förändra något i arbetssättet.

Vi kommer fortsätta jobba såsom vi gör idag, säger Pirjo Palosaari.