Till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse - Mina resor


Här finns tillgänglighetsredogörelse för Göteborgs Stads app Mina resor.

Tillgänglighet för webbplatsen Mina resor Göteborgs Stad, iOS mobilapplikationen Mina resor Göteborgs Stad och Android mobilapplikationen Mina resor Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad stadsmiljöförvaltningen står bakom den här webbplatsen och mobilapplikationerna. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och mobilapplikationerna.

På den här sidan beskriver vi:

 • hur webbplatsen Mina resor Göteborgs Stad, iOS mobilapplikationen Mina resor Göteborgs Stad och Android mobilapplikationen Mina resor Göteborgs Stad uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
 • eventuella kända tillgänglighetsproblem 
 • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem. 

Hur tillgänglig är webbplatsen och mobilapplikationerna? 

Vi är medvetna om att några få delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vi är medvetna om att några få delar av iOS-mobilapplikationen inte är helt tillgängliga. iOS mobilapplikation är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Vi är medvetna om att några få delar av Android-mobilapplikationen inte är helt tillgängliga. Android mobilapplikation är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen eller mobilapplikationerna 

Om du behöver information från webbplatsen eller mobilapplikationerna i något annat format än det som webbplatsen och mobilapplikationerna erbjuder kan du kontakta oss. 

Svarstiden är normalt upp till fem arbetsdagar. 

Du kan kontakta oss på följande sätt: 

Rapportera brister i webbplatsens och mobilapplikationernas tillgänglighet 

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens och mobilapplikationernas tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. 

Tillsyn 

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om tillgängligheten 

Webbplatsens tillgänglighet 

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. 

Användning utan synförmåga 

 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång. [WCAG 2.2.1 (A)] 
 • På hemsidan, är själva huvuddelen (main) på sidan är satt till ett interaktivt element. Det här är gjort för att tab-funktionen att komma direkt till innehållet ska fungera. [WCAG 2.4.3 (A)] 
 • Koden validerar inte helt på alla webbsidor, det här kan göra det svårt för vissa hjälpmedel. De validerings fel som finns kommer från Google Maps, valet av ramverk och innehåll. Inget av de valideringsfel som finns har noterat att de stör hjälpmedel i dagsläget. [WCAG 4.1.1 (A)] 

Användning med nedsatt syn 

 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång. [WCAG 2.2.1 (A)] 

Användning med nedsatt färgseende 

Inga funna brister 

Användning utan hörsel 

Inga funna brister. 

Användning med nedsatt hörsel 

Inga funna brister 

Användning utan röstförmåga 

Inga funna brister 

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka 

 • På hemsidan, är själva huvuddelen på sidan är satt till ett interaktivt element. Det här är gjort för att genvägen att komma direkt till innehållet, när man navigerar via tangentbord, ska fungera. [WCAG 2.4.3 (A)] 

Användning med känslighet för flimmer 

Inga funna brister 

Användning med kognitiv nedsättning 

 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång. [WCAG 2.2.1 (A)] 

Vi arbetar kontinuerligt med tillgängligheten på vår webbplats. 

iOS mobilapplikationens tillgänglighet 

iOS mobilapplikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. 

Användning utan synförmåga 

 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång. [WCAG 2.2.1 (A)] 

Användning med nedsatt syn 

 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång. [WCAG 2.2.1 (A)] 

Användning med nedsatt färgseende 

Inga funna brister 

Användning utan hörsel 

Inga funna brister. 

Användning med nedsatt hörsel 

Inga funna brister 

Användning utan röstförmåga 

Inga funna brister 

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka 

 • Vi använder iOS standardkomponenter men det är inte möjligt att ta bort resenärer och ombud med ett externt tangentbord. Det här är en begränsning i iOS på iPhone. Om du är beroende av att använda tangentbord går det att på hemsidan att ta bort resenärer och ombud med hjälp av enbart tangentbordet. [WCAG 2.1.1 (A)] 
 • Vi använder iOS standardkomponenter men det är inte möjligt att aktivera knappar som ligger till höger på listrader. Det gäller ikonknapparna visa/dölj på inputfält, byt riktning, informationsknapparna, ta bort/lägg till favorit, knappen välj (länk text på adresser med instruktioner). Det här gör att iOS appen saknar flera funktioner om man har ett tangentbord kopplat till mobilen. Dessa funktioner fungerar dock med tangentbord på mobilversion av hemsidan. [WCAG 2.1.1 (A)] 
 • Vi har använt iOS standard fokus, det här gör att det är svårt att i vissa fall se vart fokus är. Till exempel är tangentbordsfokus svårt att tyda på några knappar och ikonknappar. Om man ändrar på tangentbords inställningar på tillgänglighet i iOS systeminställningar och väljer hög kontrast är kontrasten tydlig. [WCAG 2.4.7 (AA)] 

Användning med känslighet för flimmer 

Inga funna brister 

Användning med kognitiv nedsättning 

 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång. [WCAG 2.2.1 (A)] 

Vi arbetar kontinuerligt med tillgängligheten på vår iOS mobilapplikation och strävar att lösa tangentbordsnavigationen allteftersom iOS operativsystem ökar stödet för tangentbordsnavigation. 

Android mobilapplikationens tillgänglighet 

Android mobilapplikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan. 

Användning utan synförmåga 

 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång. [WCAG 2.2.1 (A)] 
 • På nyheter under hjälp är själva innehållet i nyheten satt som ett interaktivt element dvs tangentbord kan tabba till det och skärmläsare får info att de kan aktivera det genom att dubbelklicka på det även om det inte finns en länk i texten. Det här är för att en eventuell länk i texten ska vara klickbar. [WCAG 2.4.3 (A)] 

Användning med nedsatt syn 

 • När man ökar font storlek eller display storlek i tillgänglighetsinställningar i Android tvingar långa länkar/mejladresser på att kontakta oss och feedback, under hjälp, användaren att scrolla i två ledder [WCAG 1.4.10 (AA)] 
 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång. [WCAG 2.2.1 (A)] 

Användning med nedsatt färgseende 

 • Inga funna brister. 

Användning utan hörsel 

Inga funna brister. 

Användning med nedsatt hörsel 

Inga funna brister 

Användning utan röstförmåga 

Inga funna brister 

Användning med nedsatt rörlighet, finmotorik eller styrka 

 • Vi använder material design standardkomponenter i Android, men det är inte möjligt att att lägga till favoritadresser i appen med ett externt tangentbord. Om du är beroende av att använda tangentbord går det att antingen ringa in till kundtjänst och lägga till favoritadressen eller att göra det via hemsidan, där det går att lägga till favoritadresser med hjälp av enbart tangentbordet. [WCAG 2.1.1 (A)] 
 • På nyheter under hjälp är själva innehållet i nyheten satt som ett interaktivt element dvs tangentbord kan tabba till det och skärmläsare får info att de kan aktivera det genom att dubbelklicka på det även om det inte finns en länk i texten. Det här är för att en eventuell länk i texten ska vara klickbar. [WCAG 2.4.3 (A)] 
 • Vi har använt material designs standard fokus. Det här kan göra att visa objekt när de har fokus inte uppfyller 1.4.11 Kontrast på icke-text. [WCAG 2.4.7 (AA), WCAG 1.4.11 (AA)] 

Användning med känslighet för flimmer 

Inga funna brister 

Användning med kognitiv nedsättning 

 • Du blir utloggad efter inaktivitet utan att få möjlighet att förlänga tiden. Omladdningen sker för att skydda dina uppgifter från intrång. [WCAG 2.2.1 (A)] 

Vi arbetar kontinuerligt med tillgängligheten på vår Android mobilapplikation. 

Så har vi testat webbplatsen och mobilapplikationerna 

Företaget HiQ har gjort en oberoende granskning av webbplatsen Mina resor Göteborgs Stad, iOS mobilapplikationen Mina resor Göteborgs Stad och Android mobilapplikationen Mina resor Göteborgs Stad. Granskningen gick igenom alla sidmallar på Mina resor Göteborgs Stad, iOS mobilapplikationen Mina resor Göteborgs Stad och Android mobilapplikationen Mina resor Göteborgs Stad , granskningen genomfördes med hjälp av automatiska verktyg och manuella metoder utifrån WCAG 2.1 nivå AA. 

Senaste bedömningen gjordes den 15 oktober 2020. 

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 juni 2021.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om tillgänglighet kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}