Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Tillgänglighetsredogörelse - Cykelstaden

Här finns tillgänglighetsredogörelse för Göteborgs Stads app Cykelstaden.

Göteborgs Stad står bakom den här appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen. Det här dokumentet beskriver hur Cykelstaden uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från Cykelstaden som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Vi besvarar ditt ärende skyndsamt.

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs .

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

WCAG 1.1.1. Textalternativ

 • Kravet att alla förgrundsbilder har ett alt-attribut som förmedlar samma information som bilden i det sammanhang där den används uppfylls ej.

WCAG 1.3.1. Information och relationer

 • Kravet att information, struktur och relation som förmedlas med presentation är maskinläsbar eller tillgänglig som text uppfylls ej.

WCAG 1.3.2. Innehållets ordning

 • Kravet att allt innehåll kommer i en meningsfull logisk ordning oavsett hur användaren tar del av innehållet uppfylls ej.

WCAG 1.3.3. Sensoriska kännetecken

 • Kravet att hänvisningar till komponenter och innehåll är inte enbart beroende av sensoriska kännetecken som färg, form, storlek, placering, orientering eller ljud uppfylls ej.

WCAG 1.3.4. Skärmorientering

 • Kravet att innehållet är inte begränsat, med avseende på presentation och hantering, till en enda orientering av den använda enheten uppfylls ej.

WCAG 1.3.5. Specifika typer av inmatningsfält

 • Kravet att det maskinläsbara syftet med vissa inmatningsfält är angivet om den använda tekniken medger det uppfylls ej.

WCAG 1.4.1. Användning av färger

 • Kravet att färg används inte som det enda visuella sättet att förmedla information eller särskilja ett visuellt element uppfylls ej.

WCAG 1.4.3. Kontrast för text

 • Kravet att kontrastvärdet för text är minst 4,5:1 (för stor text 3:1) uppfylls ej.

WCAG 1.4.4. Förstoring av text

 • Kravet att det går att förstora texten till 200 procent utan att information eller funktion går förlorad uppfylls ej.

WCAG 1.4.11. Kontrast för annat än text

 • Kravet att kontrastvärdet för komponenter och grafiska element som förmedlar information är minst 3:1 uppfylls ej.

WCAG 2.1.1. Hanterbart med tangentbord

 • Kravet att programvaran går att hantera med enbart tangentbordet uppfylls ej.

WCAG 2.1.2. Ingen tangentbordsfälla

 • Kravet att om tangentbordsfokus flyttas till en komponent så kan fokus också flyttas bort från samma komponent via tangentbord uppfylls ej.

WCAG 2.2.1. Tidsgränser

 • Kravet att det finns ingen tidsgräns för hur användaren interagerar med programvaran. Om tidsgräns finns kan användaren stänga av, anpassa eller utöka den till minst 10 gånger ursprungsvärdet uppfylls ej för Androidtelefoner.

WCAG 2.4.3. Logisk fokusordning

 • Kravet att allt innehåll som användaren kan navigera till via tangentbordet kommer i en logisk navigeringsordning uppfylls ej.

WCAG 2.4.4. Beskrivande länktexter

 • Kravet att syftet med alla länkar framgår av länktexten uppfylls ej.

WCAG 2.4.6. Beskrivande rubriker

 • Kravet att alla rubriker beskriver ämnet eller syftet med det avsnitt som följer uppfylls ej.

WCAG 2.4.7. Synlig fokusmarkering

 • Kravet att det framgår tydligt vilket element som har tangentbordsfokus uppfylls ej för Androidtelefoner.

WCAG 2.5.1. Pekargester

 • Kravet att all funktionalitet som kräver flera fingrar eller rörelser är också hanterbar med ett enda finger utan rörelser, förutom om flera fingrar eller rörelser är av avgörande betydelse för funktionen uppfylls ej.

WCAG 2.5.3. Etiketter i namn

 • Kravet att komponenter med en ledtext/etikett som innehåller text eller bild av text har ett namn som innehåller den synliga texten uppfylls ej.

WCAG 3.2.1. Oväntat beteende vid fokus

 • Kravet att en komponent får fokus ändrar inte kontexten uppfylls ej.

WCAG 3.3.1. Felmeddelanden

 • Kravet att om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt ska fältet markeras och felet beskrivas för användaren i text uppfylls ej.

WCAG 3.3.2. Ledtexter, instruktioner

Kravet att

 1. Det finns ledtexter/etiketter eller instruktioner när innehåller kräver inmatning från användaren.
 2. Om ett särskilt format för indata förväntas framgår det tydligt av ledtexten.
 3. Det framgår tydligt vilka fält som är obligatoriska eller valfria.
 4. Ledtexter är visuellt placerade så att det inte uppstår några tvetydigheter om vilket fält de tillhör.

uppfylls ej.

WCAG 3.3.3. Korrigeringsförslag

 • Kravet att om ett inmatningsfel upptäcks automatiskt och det finns kända korrigeringsförslag ska de presenteras för användaren, utom om det skulle äventyra säkerheten eller syftet med innehållet uppfylls ej.

WCAG 4.1.2. Namn, roll, värde

 • Kravet att alla komponenter i användargränssnittet har ett namn och en roll som hjälpmedel kan komma åt uppfylls ej.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Hur vi testat appen

HiQ har gjort en oberoende granskning av Cykelstaden.

Senaste bedömningen gjordes den 4 maj 2021.

Appen publicerades i juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 juni 2021.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}