Tillgänglighetsredogörelse för appen Biblioteket

Här finns tillgänglighetsredogörelse för Göteborgs Stads app Biblioteket.

Göteborgs Stad står bakom den här appen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda appen. Det här dokumentet beskriver hur appen Biblioteket uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är appen?

Vi är medvetna om att delar av appen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av appen?

Om du behöver innehåll från appen Biblioteket som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till Biblioteken i Göteborg.

Du kan också kontakta Göteborgs stads kontaktcenter

Rapportera brister i appens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra appens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. 

Teknisk information om appens tillgänglighet

Den här appen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga eller med nedsatt synförmåga

  • Appen kan vara svår att använda med uppläsande hjälpmedel.
  • Det finns objekt i appen där kontrasten mellan text och bakgrund kan uppfattas som otillräcklig.
  • Det fungerar inte att använda hela appen när man förstorat texten utan att förlora innehåll.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller rörlighet

  • Appen kan vara svår att använda med externt tangentbord.
  • Vissa klickytor kan upplevas som små och att de ligger tätt, särskilt på mindre skärmar.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

  • Appens struktur såsom utformning av knappar och länkar är inte alltid konsekvent vilket kan göra det svårare att navigera.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

  • Kartor som inte är avsedda för navigering är undantagna. Kartorna i appen är inte avsedda för navigering.

Hur vi testat appen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av appen Biblioteket.

Senaste bedömningen gjordes den 22 juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 oktober 2021.