Tillgänglighetsredogörelse goteborg.se

Här finns tillgänglighetsredogörelse för goteborg.se och information om vad digital tillgänglighet är. Kontakta Göteborgs Stad om du upptäcker brister i tillgängligheten på goteborg.se.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För goteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse för goteborg.se

Göteborgs Stad är ansvarig för goteborg.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Hur tillgänglig är goteborg.se?

Webbplatsen goteborg.se är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Allmänna brister

  • Om du har börjat att lägga in uppgifter i ett formulär eller en e-tjänst kan dina uppgifter försvinna, om du är inaktiv i över 60 minuter. Du kan inte påverka tiden själv och får inte heller någon varning om att tiden är på väg att gå ut.
  • På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Göteborgs Stad och som inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Detta gäller till exempel tjänsterna Jämför service, Göteborgsförslaget och sektionen Press och Media.
  • Det finns brister i webbplatsens navigeringsmeny på mobiltelefoner och surfplattor, vilket kan försvåra för de som använder olika hjälpmedel.
  • Det finns filmer på webbplatsen som inte är syntolkade. Vår ambition är att åtminstone erbjuda samma information i text i anslutning till filmen. 
  • I applikationerna göteborgsförslaget, sorteringsguiden, plan och byggprojekt, nämndhandlingar och bolagshandlingar används flikar för navigering. På vissa skärmar kan det då förekomma horisontell skroll.

För dig som använder skärmläsare

  • Det finns pdf-filer på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare.
  • Vissa bilder på goteborg.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
  • Inbäddade filmer saknar ofta textalternativ i form av titel.
  • Vissa sidor på webbplatsen är inte helt korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria. Standarden syftar till att göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare.
  • På vissa sidor används html för att formatera texter. Till exempel genom att använda tabeller för utseendets skull. Det kan göra att texten läses upp i fel ordning och blir svårare att ta till sig för den som använder ett skärmläsningsverktyg.

Externa tjänster

När det gäller externa tjänster som vi hänvisar till från goteborg.se, till exempel bibliotekens tjänster för att låna digitalt, så hänvisar vi till tillgänglighetsredogörelserna på respektive tjänsts webbplats.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder ett automatiskt verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem. Vi gör även manuella granskningar av webbplatsen löpande.

Denna tillgänglighetsredogörelse publicerades den 4 mars 2020 och uppdaterades senast den 28 oktober 2021.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att goteborg.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Göteborgs Stad

Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på goteborg.se

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.