Till sidans huvudinnehåll

Tillgänglighetsredogörelse Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag


Här finns tillgänglighetsredogörelse för Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag, bokningochbidrag.goteborg.se, och information om vad digital tillgänglighet är. Kontakta Göteborgs Stad om du upptäcker brister i tillgängligheten.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

För bokningochbidrag.goteborg.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet,  WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighetsredogörelse bokningochbidrag.goteborg.se

Göteborgs Stad är ansvarig för e-tjänsten för bokning och bidrag, bokningochbidrag.goteborg.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda e-tjänsten. Här kan du läsa om vilka kända problem som finns och hur du gör för att rapportera brister.

Vi är medvetna om att delar av e-tjänsten inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

Brister vid användning på mobiltelefon

Det finns idag brister när det gäller hur e-tjänsten fungerar på mindre skärmar, så som mobiltelefoner och läsplattor. Vi rekommenderar därför i dagsläget att du i första hand använder e-tjänsten på dator.

På sidan Boka tid fungerar lösningen för att välja verksamhet dåligt och är svår att förstå vid användning på mobilen.

Vissa sidor, som Sök bokningsobjekt, Sök förening och sidor som används för att söka bidrag, kräver att du som användare scrollar både nedåt och i sidled för att ta del av informationen.  Det är även möjligt att scrolla åt alla håll, inte bara horisontellt och vertikalt. Det gör att det finns risk att den som använder en liten skärm eller den som förstorat innehållet på grund av nedsatt syn, missar information eller funktioner. 

Plan för att åtgärda

Arbete med att lösa dessa problem pågår. Majoriteten av problemen kommer att åtgärdas under 2023.

Tangentbordsnavigering och skärmläsare

E-tjänsten är uppbyggd på ett antal olika så kallade frames som delar systemets fönster i flera mindre ytor. Det kan orsaka problem för den som använder skärmläsare och textwebbläsare. Det kan vara svårt att hoppa över innehåll som upprepas på sidan och att tabba sig fram på sidan. 

Högst upp i sidomenyn finns en rullista med användarens olika roller. Rullistan saknar etikett, vilket innebär att skärmläsaren inte kan tala om för användaren vad rullistans funktion är. 

Den som använder tangentbordet för att ta sig fram på sidan missar informationen som finns i popup-fönster. Det gäller även information som finns i så kallade tooltips, som ger förklarande text kring länkar och funktioner i e-tjänsten.  

Plan för att åtgärda

Arbete med att lösa dessa problem pågår. Majoriteten av problemen kommer att åtgärdas under 2023.

Tillgänglighetsfunktioner i Chrome fungerar inte

Det finns tillgänglighetsfunktioner i Chrome som ska underlätta för personer med dyslexi. Tilläggen används för att anpassa typsnitt, färger med mera. Flera av dessa funktioner fungerar inte i e-tjänsten. 

Så har vi testat tillgängligheten

Vi har tagit hjälp av en tillgänglighetsexpert som granskat e-tjänsten och hur den lever upp till WCAG 2.1. Utifrån resultatet och de brister som granskningen visade arbetar vi nu med att åtgärda dessa.

Vi har även gjort viss manuell granskning utifrån webbriktlinjer.se och stickprov med hjälp av ett automatiskt tillgänglighetsverktyg och skärmläsare.

Denna tillgänglighetsredogörelse publicerades den 2022-10-04 och uppdaterades senast den 2023-05-05.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att goteborg.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Göteborgs Stad

Vi strävar hela tiden efter att förbättra e-tjänstens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Här kan du lämna dina synpunkter på tillgängligheten på bokningochbidrag.goteborg.se

Lämna dina synpunkter på tillgängligheten

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om tillgängligheten så kan du kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 20 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Idrotts- och föreningsförvaltningen", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Fax
031-368 20 01

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter.

Kontakta oss genom att fylla i det här formuläret
${loading}