Information om fysisk tillgänglighet

På webbplatsen finns information om hur tillgängligheten är i många av stadens publika lokaler och på offentliga platser, till exempel skolor, bibliotek och simhallar.

Gul TD-symbol visar tillgängligheten

När du ser den gula TD-symbolen betyder det att att det finns information om den fysiska tillgängligheten för respektive verksamhet, till exempel om hur lokalerna är utformade och om det finns hiss eller ramper.

Utifrån den informationen kan du själv bedöma hur väl lokalerna funkar för dig.  

Allt fler publika lokaler och offentliga platser kommer att få information om tillgängligheten.

Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet

Hitta tillgänglighetsinformation

Ett enkelt sätt att få veta om det finns tillgänglighetsinformation om en lokal är att du skriver in namnet på verksamheten i sökrutan. Sök till exempel på Guldhedens bibliotek. Öppna sidan för biblioteket och klicka på länken tillgänglighetsinformation bredvid den gula TD-symbolen.

Det finns också särskild information om tillgängligheten för stadens badplatser och lekplatser:

Tillgänglighet på badplatser

Tillgänglighet på lekplatser