Lyssna på goteborg.se

Du kan få information på webbplatsen uppläst för dig på svenska genom att klicka på lyssnaknappen. Du behöver inte själv installera något program på datorn för att kunna lyssna.

Du kan enkelt följa med i uppläsningen, då verktyget markerar var på sidan den läser. Det kan vara en hjälp för dig med dyslexi och för dig som lättare förstår talad än skriven svenska.

Klicka på lyssnaknappen för att få texten på sidan uppläst

Lyssnafunktionen läser upp text på sidor och i pdf-filer. Du kan förstora texten och välja att skärma av text för att hålla fokus på det du läser. Du kan också spara uppläst tal som ljudfil.

Om du bara vill lyssna på en del av texten på en sida, så kan du markera texten först och sedan trycka på lyssnaknappen. Då läses bara den markerade texten upp.

Tryck på frågetecknet i spelaren för hjälp

Det finns ett hjälpavsnitt som förklarar alla funktioner, tryck på frågetecknet i spelaren för att öppna det.

Lyssnafunktionen är gratis och du behöver inte ladda ner några särskilda program för att använda den.