Till sidans huvudinnehåll

Information på fler språk på goteborg.se

På goteborg.se skriver vi i huvudsak på svenska, men ibland finns det information översatt till andra språk. Det beror på att verksamheter i kommunen ibland behöver rikta sig speciellt till en målgrupp och då på det språket. All information ska vara vårdad, enkel och begriplig. Det är klarspråk.

Information på andra språk än svenska

Språklagen säger att svenska är huvudspråket i Sverige. Myndigheter är inte skyldiga att skriva på andra språk än svenska. I de fall det finns översättningar till andra språk än svenska på goteborg.se ska det gå att motivera varför informationen då översatts till just det språket och inte ett annat. 

Texterna på goteborg.se ska vara enkla och begripliga. Det gäller även de texter som finns översatta till andra språk än svenska. Då blir texterna lättare att förstå för alla och översättningarna blir också bättre.

Om du kontaktar oss via telefon kan du få information och vägledning på flera språk. 

Översättning i webbläsaren

Många webbläsare har egna översättningsfunktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk. Det finns också andra webbplatser som erbjuder direktöversättning. De kan inte ersätta professionella översättningar, men kan vara fullt tillräckliga för att övergripande förstå innehållet. Varken Göteborgs Stad eller någon enhet inom stadens förvaltning kan ta ansvar för riktigheten i en sådan översättning.

Utökad information på finska

Sverigefinnar är den största av våra nationella minoriteter i Göteborg och i hela landet. I Göteborg har gruppen ett väl utvecklat föreningsliv. Här finns även sedan lång tid många tjänster på finska, som förskola, skola och äldreboende.

Göteborgs Stad är sedan 2011 finskt förvaltningsområde, som innebär att sverigefinnar får större möjlighet att använda finska i sina kontakter med kommunen. De ska också ha rätt att få tillgång till förskola och äldreomsorg på sitt språk. Därför är en del av information på webbplatsen översatt till finska och finns på goteborg.se/suomeksi. Urvalet av information är baserat på svaren i en enkät till finsktalande i Göteborg om vilken information som de önskar på webben. 

Så jobbar vi med nationella minoriteter inom Göteborgs Stad 

Information om nationella minoriteter och minoritetsspråk på minoritet.se 

Teckenspråk

Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och svenska som andraspråk, därför finns Därför översätter vi viktig information på webbplatsen till teckenspråksfilmer på goteborg.se/teckensprak.

Vägledning och information på teckenspråk

Behöver du vägledning och information på teckenspråk så finns teckenspråksforum. Där kan du få personlig hjälp på teckenspråk. Det kan vara hjälp i kontakt med myndigheter och företag, hjälp att förstå och fylla i blanketter (översättning från text till teckenspråk) och hjälp att skriva korrekt svenska (översättning från teckenspråk till text).

Kontakta Teckenspråksforum

Romsk inkludering och romani chib

Göteborgs Stad jobbar med romsk inkludering och har ett romskt medborgarkontor - Romano Center i Väst, som förmedlar viktig och aktuell information på flera olika romska språk.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor kring information på fler språk kan du kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}