Information på fler språk

På goteborg.se skriver vi i huvudsak på svenska men ibland finns det information översatt till andra språk. Det beror på att verksamheter i kommunen ibland behöver rikta sig speciellt till en målgrupp och då på det språket. All information ska vara vårdad, enkel och begriplig. Det är klarspråk.

Information på andra språk än svenska

Språklagen säger att svenska är huvudspråket i Sverige. Myndigheter är inte skyldiga att skriva på andra språk än svenska. I de fall det finns översättningar till andra språk än svenska på goteborg.se ska det gå att motivera varför informationen då översatts till just det språket och inte ett annat. 

Texterna på goteborg.se ska vara enkla och begripliga. Det gäller även de texter som finns översatta till andra språk än svenska. Då blir texterna lättare att förstå för alla och översättningarna blir också bättre.

Om du kontaktar oss via telefon kan du få information och vägledning på flera språk.

Översättning i webbläsaren

Många webbläsare har egna översättningsfunktioner som du kan använda för att översätta svenska till ett annat språk. Det finns också andra webbplatser som erbjuder direktöversättning. De kan inte ersätta professionella översättningar, men kan vara fullt tillräckliga för att övergripande förstå innehållet. Varken Göteborgs Stad eller någon enhet inom stadens förvaltning kan ta ansvar för riktigheten i en sådan översättning.

Utökad information på finska

Sverigefinnar är den största av våra nationella minoriteter i Göteborg och i hela landet. I Göteborg har gruppen ett väl utvecklat föreningsliv. Här finns även sedan lång tid många tjänster på finska, som förskola, skola och äldreboende. Göteborgs Stad är sedan den 1 februari 2011 finskt förvaltningsområde, som innebär att sverigefinnar får större möjlighet att använda finska i sina kontakter med kommunen. De ska också ha rätt att få tillgång till förskola och äldreomsorg på sitt språk. Därför är en del av stadens information på webbplatsen översatt till finska. Urvalet av information är baserat på en enkät till finsktalande i Göteborg om vilken information som de önskar på webben.

Information om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Teckenspråk

Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och svenska som andraspråk, därför finns filmad information på teckenspråk.

Vägledning och information på teckenspråk

Behöver du vägledning och information på teckenspråk så finns stadens teckenspråksforum. Där kan du få personlig hjälp på teckenspråk. Det kan vara hjälp i kontakt med myndigheter och företag, hjälp att förstå och fylla i blanketter (översättning från text till teckenspråk) och hjälp att skriva korrekt svenska (översättning från teckenspråk till text).

Kontakta Teckenspråksforum