Självservice, e-tjänster

Ansök om förskoleplats, boka färdtjänstresa eller registrera livsmedelsverksamhet direkt på webben. Här hittar du all stadens självservice samlad på ett ställe. Göteborgs Stads digitala tjänster ska förbättra servicen för dig som bor, besöker eller driver företag i Göteborg. Vi vill ge dig en enklare vardag och underlätta för dig att ta del av stadens tjänster.

Anhöriga och frivilliga

Använda stadens mark

Autogiro och fakturor

Avfall och återvinning

Bibliotek

Bidrag, stipendier, föreningar

Bostäder och boendemiljö

Buss, spårvagn, tåg, båt och flexlinjen

Byggande, lantmäteri och planarbete

Bygga, riva och förändra

Kartor, mätning, lantmäteri

Planarbete och planering

Ekonomiskt bistånd

Fritid och natur

Fritidsbåt, båtplats

Funktionsnedsättning

Färdtjänst

Företagare

Förskola och familjedaghem

Gator, vägar och torg

Gifta sig, äktenskap

Hälsa och sjukvård

Jobb

Kommun och politik

Kulturskolan

Medborgarkontor

Parkeringstillstånd och parkeringsplatser

Skola och utbildning

Grundskola och grundsärskola

Önska skola

Fritidshem

Skolskjuts

Gymnasieskola

Komvux

Svenska för invandrare (Sfi)

Beställ betyg och klasslistor

Stöd till familj, barn och ungdom

Vatten och avlopp

Äldreomsorg

Suomeksi

Appar

Apparna laddar du ner via appbutiken i din smarta mobiltelefon. 

Gruppträning gym, motionscentrum och simhallar