Om e-tjänster

E-tjänster är en service som du kan använda för att uträtta olika ärenden via webben eller andra elektroniska kanaler som mobiltelefon eller läsplatta. Ibland kallas det självservice.

E-tjänster är självservice

Självservice ska fungera när som helst på dygnet och är oberoende av kontorstider och telefontider. Den enklaste typen av självservice är ett elektroniskt formulär som du kan fylla i och skicka in direkt.

Exempel på självservice är att anmäla ditt barn till förskola eller kulturskola, beställa parkeringstillstånd, boka tid för vigsel eller få information om byggplaner i Göteborg.

Lista över Göteborgs Stads självservice

Vissa tjänster kräver inloggning

Beroende på vilken typ av information en självservice hanterar kan du behöva logga in innan man kan starta ett ärende. Dels av säkerhetsskäl och dels för att göra det enklare att fylla i formulären, skicka det och följa upp hur ärendet behandlas.

För att logga in på en självservice i Göteborgs Stad behöver du ha en e-legitimation eller Bank-ID. Det handlar om samma identifieringsbevis som krävs när du hanterar bankärenden på webben.

Du hittar detaljerad information om e-legitimation under inloggning.

Läs om hur kommunen behandlar dina personuppgifter.

Mina sidor

Vissa av Göteborgs Stads e-tjänster kan du se samlat om du loggar in på det vi kallar "Mina sidor".

Där kan du till exempel se en del av de tjänster du skapat som inloggad. Det kan vara dina vatten- och avfallstjänster, boendeparkering eller tjänster kring din båtplats. Har du ekonomiskt bistånd kan du se dina socialtjänstärenden på "Mina sidor".

För att komma till dina "Mina sidor" behöver du logga in på goteborg.se. Du kan också komma dit från själva e-tjänsten.