Kontakta oss

Göteborgs Stad

Remisser, beslut och meddelande/information till Göteborgs Stad skickas till:

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen goteborg.se.

Felanmälan - gator, torg och parker

Du har kanske en fråga eller synpunkter på hål i gatan eller på cykelbanan, om gatlampan inte lyser, buskage som behöver klippas eller var det är bäst att parkera. Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00.

Sök politiker

I förtroendemannaregistret hittar du kontaktuppgifter till alla politiker i Göteborgs Stad. Har du synpunkter på informationen i registret kontakta stadsledningskontoret: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.

Göteborgs Stad i sociala medier

Göteborgs Stad ska finnas där medborgarna finns, därför finns många av Göteborgs Stads verksamheter i olika sociala medier. Följ oss gärna.

Kontakta företagslotsen

Ibland är det svårt att komma vidare i ärenden som rör tillstånd och regler. Det kan handla om att flera olika tillstånd krävs eller att du helt enkelt är osäker på vilken förvaltning du ska vända dig till. Företagslotsen hjälper dig att enkelt kommer vidare.

Medborgarkontor

På medborgarkontoren får du hjälp att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad eller veta vilken myndighet du kan vända dig till i ett ärende.