Sök politiker

Här finns kontaktuppgifter till alla förtroendevalda i Göteborgs Stad. Har du synpunkter på informationen mejla stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.

Till Förtroendevalda i Göteborgs Stad