Sök politiker

I förtroendemannaregistret hittar du kontaktuppgifter till alla politiker i Göteborgs Stad. Har du synpunkter på informationen i registret kontakta stadsledningskontoret: stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.

Till Förtroendevalda i Göteborgs Stad