Medborgarkontor

På medborgarkontoren får du hjälp att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad eller veta vilken myndighet du kan vända dig till i ett ärende.

Du kan besöka oss på medborgarkontoren för att få information om olika verksamheter i Göteborgs Stad. Till exempel om förskola, skola och äldreomsorg. Vi svarar även på föreningsfrågor, konsumentfrågor eller boendefrågor. Du kan också läsa handlingar och protokoll eller lämna synpunkter och klagomål på stadens verksamheter.

Romano center i Väst

Romano Center i Väst erbjuder service till dig som har romsk bakgrund. Här får du råd och stöd i frågor som rör din vardag eller Göteborgs Stads verksamheter. Hit kan du tryggt vända dig för att få kunskap om dina rättigheter och möjligheter och hur du kan ta tillvara dem på bästa sätt.

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Telefontider
Mån
 tis
 tor och fre klockan 9-12 och 13-15
Besöksadress
Första Långgatan 28b
Öppettider
Just nu tar vi endast emot tidsbokade besök. Kontakta oss via telefon eller e-post för att få hjälp.
Postadress
Box 11 364
404 28 Göteborg