Medborgarkontor

På medborgarkontoren får du hjälp att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad eller veta vilken myndighet du kan vända dig till i ett ärende.

Du kan besöka oss på medborgarkontoren för att få information om olika verksamheter i Göteborgs Stad. Till exempel om förskola, skola och äldreomsorg. Vi svarar även på föreningsfrågor, konsumentfrågor eller boendefrågor. Du kan också läsa handlingar och protokoll eller lämna synpunkter och klagomål på stadens verksamheter.

Teckenspråksforum

Teckenspråksforum är ett medborgarkontor på teckenspråk. Vi ger dig som är teckenspråkig samhällsinformation på teckenspråk och hjälper dig i kontakten med myndigheter och företag. Verksamheten vänder sig även till dig som önskar information eller konsultation om teckenspråk eller teckenspråkiga och deras kultur. Vi informerar på arbetsplatser eller liknande om döva, teckenspråk, bemötande och mer om hur vår verksamhet kan ge stöd i ert arbete.

Telefon
031-367 90 77
Telefontider
mobil/sms: 0735-09 97 51
videosamtal via Facetime och What´s app
Besöksadress
Ekelundsgatan 1
Öppettider
Just nu tar vi endast emot bokade besök. Välkommen att kontakta oss för att boka tid.
Postadress
Box 6131
400 60 Göteborg
Fysisk tillgänglighet
Tillgänglighetsinformation