Lämna synpunkter

När du skickar en fråga via det här formuläret registreras din fråga som en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Din fråga tar vi hand om eller skickar vidare till den förvaltning eller myndighet som ansvarar för frågan.

    Synpunkshantering

    Actions