Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen goteborg.se.

När du skickar in en fråga här registreras den som en allmän handling i Göteborgs Stad. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Detta beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. Så behandlar kommunen dina personuppgifter

Vi skickar din fråga till den förvaltning eller myndighet som ansvarar för frågan. Gäller ditt förslag en idé som du tror att politiker behöver besluta om, skicka istället in den som ett Göteborgsförslag (e-förslag).

Kontaktformulär

Hjälp oss att kategorisera din synpunkt, du kan välja flera alternativ obligatoriskt

Kontaktuppgifter

Återkoppling

Ange vilket sätt du vill att vi kontaktar dig
${loading}