Kontakta företagslotsen

Ibland är det svårt att komma vidare i ärenden som rör tillstånd och regler, som när flera olika tillstånd krävs eller du är osäker på vilken förvaltning du ska vända dig till. Företagslotsen hjälper dig att komma vidare.

Till företagslotsens sida hos Business Region Göteborg