Till sidans huvudinnehåll

Felanmälan - gator, torg och parker

Om du har en fråga eller synpunkter på hål i gatan eller på cykelbanan, om gatlampan inte lyser eller om ett buskage behöver klippas kan du använda detta formulär. Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00.

Din fråga blir en allmän handling

När du skickar in en fråga här registreras den som en allmän handling i Göteborgs Stad.

Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har tillgång till och rätt att begära ut och läsa. Detta beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete. Så behandlar Göteborgs Stad dina personuppgifter

Kontaktuppgifter

Du kan välja att inte ange några kontaktuppgifter. Om du väljer att vara anonym har vi ingen möjlighet att återkomma till dig med kompletterande frågor och det är då inte säkert att vi kan hjälpa dig med ditt problem.

Kontaktformulär

Max 5000 tecken

Kontaktuppgifter (frivilligt)

${loading}