Felanmälan - gator, torg och parker

När du skickar en fråga via det här formuläret registreras din fråga som en allmän handling i Göteborgs Stad.

Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har tillgång till och rätt att läsa. Att din fråga blir en allmän handling beror på att vi i Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Du kan även felanmäla trafiksignaler som inte fungerar. Läs mer om ansvaret för trafiksignaler

    Synpunkshantering

    Actions