Kontakta oss

Här hittar du kontaktinformation till Göteborgs Stad.

Kontakta Göteborgs Stad

Ring, mejla eller besök kontaktcenter om du vill komma i kontakt med Göteborgs Stad.

Remisser, beslut och meddelanden

Remisser, beslut, meddelande och information skickar du till stadsledningskontoret.

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna idéer, synpunkter och frågor om webbplatsen goteborg.se.

Felanmälan - gator, torg och parker

Om du har en fråga eller synpunkter på hål i gatan eller på cykelbanan, om gatlampan inte lyser eller om ett buskage behöver klippas kan du använda detta formulär. Är det akut ring Göteborgs Stad 031-365 00 00.

Hitta bolag

Här hittar du Göteborgs Stads samtliga bolag.

Göteborgs Stad i sociala medier

Göteborgs Stad ska finnas där medborgarna finns, därför finns många av Göteborgs Stads verksamheter i olika sociala medier. Följ oss gärna.

Medborgarkontor

På medborgarkontoren får du hjälp att hitta rätt bland verksamheterna i Göteborgs Stad eller veta vilken myndighet du kan vända dig till i ett ärende.

Kontakta företagslotsen

Ibland är det svårt att komma vidare i ärenden som rör tillstånd och regler, som när flera olika tillstånd krävs eller du är osäker på vilken förvaltning du ska vända dig till. Företagslotsen hjälper dig att komma vidare.

Sök politiker

Här finns kontaktuppgifter till alla förtroendevalda i Göteborgs Stad. Har du synpunkter på informationen mejla stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se.

Behandling av personuppgifter

Hur dina personuppgifter behandlas när du kontaktar Göteborgs Stad kan du läsa under Kommun och politik.