Kalendarium för Göteborgs Stad

Anhörigdag 2022

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 18 maj
Tid
08:30–16:00
Kostnad
Ordinarie pris 400 kronor Studentpris 200 kronor Fika och lunch är inkluderat i priset.

Under anhörigdagen 2022 riktar vi blicken till både barn och vuxna som finns där intill. Välkommen till en dag där du får ta del av berättelser om hur det är att vara anhörig till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning. Det kommer också att ges goda exempel på stöd och metoder för att nå ett hållbart anhörigskap. Under dagen möts vi också i samtal hos utställarna under lunch – och fikapauserna. Det kommer också finnas möjlighet att delta digitalt. Välkommen att berika och berikas!

Du måste anmäla dig för att delta. 

För mer information och anmälan, läs mer på Nka:s webbplats:

Länk till webbplats

Arrangörer är FUB, Funktionsrätt Västra Götaland, Riksförbundet Huntington sjukdom, Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga, ABF och STudieförbundet vuxenskolan. 

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Funktionsrättsförening på Dalheimers hus
Plats
SLOTTSSKOGSGATAN 12
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
Telefon
0761-416644
Kontaktperson
Ann-Marie L Rannanpää
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.918496645278503,57.689457244116625] }, "properties":{ "title": "Anhörigdag 2022", "content": "Aktiviteter för Funktionsrättsförening på Dalheimers hus" } }]
Kategorier
Hälsa/Hälsotek
Nyckelord
FUB
anhörigstöd
Anhörigdag
Huntingtons sjukdom
Nationellt kompetenscenter för anhöriga
ABF
funktionsrätt
${loading}