Kalendarium för Göteborgs Stad

Digital frågestund med nämnden för funktionsstöd

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 27 oktober 2021
Tid
13:30–14:00
Kostnad
Gratis

Onsdagen 27 oktober klockan 13.30 har du möjlighet att vara med på en trettio minuters frågestund med nämnden för funktionsstöd. På grund av smittspridningen kopplad till covid-19 hålls frågestunden på distans via systemet Microsoft Teams, och allt du behöver för att ansluta är en mejladress.

På frågestunden har du möjlighet att ställa frågor till nämnden som rör stöd till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Du kan även ställa frågor om de ärenden som nämnden ska fatta beslut om på sitt sammanträde. Övriga frågor som inte rör funktionsstöd hanteras av andra nämnder inom Göteborgs Stad.

Ange vid anmälan om du är i behov av teckenspråkstolk.

Observera att du inte kan ta upp specifika individärenden eller röja uppgifter (dina egna eller andras) som omfattas av sekretess på frågestunden.

Anmälan görs per mejl senast klockan 16:00 fredag 21/10 till viktor.rikenberg@funktionsstod.goteborg.se

Nämnden för funktionsstöd har möte cirka en gång i månaden för att besluta om ärenden som rör dess verksamheter. Här kan du läsa mer om höstens mötestider.

Du kan läsa om de ärenden som behandlas under mötet på förhand. Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar.

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Förvaltningen för funktionsstöd
Plats
Selma Lagerlöfs Torg 2
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.98172126415167,57.749940729281221] }, "properties":{ "title": "Digital frågestund med nämnden för funktionsstöd", "content": "Aktiviteter för Förvaltningen för funktionsstöd" } }]
Kategorier
Nämndsammanträden
Medborgardialog
Nyckelord
Träffa politiker
politikerutfrågning
politiker
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning
${loading}