Välj kategori
Kultur
Legend
Idrott & Hälsa
Legend
Fritid
Legend
Politik & Samhälle
Legend
Välj datum

Sång och musik

Datum
Torsdag 24 maj
Tid
12:30–14:30
Aktiviteten upprepas vid fler tillfällen

Spela pingis

Datum
Torsdag 24 maj
Tid
13:00–14:30
Aktiviteten upprepas vid fler tillfällen

Släktforskning

Datum
Torsdag 24 maj
Tid
13:00–15:00
Aktiviteten upprepas vid fler tillfällen

Iktyos - en utställning

Datum
Torsdag 24 maj
Tid
10:00–15:00
Aktiviteten upprepas vid fler tillfällen

Unicurl

Datum
Torsdag 24 maj
Tid
13:00–15:00
Aktiviteten upprepas vid fler tillfällen

Linedance

Datum
Torsdag 24 maj
Tid
13:00–15:00
Aktiviteten upprepas vid fler tillfällen

Få hjälp med att skriva CV

Datum
Torsdag 24 maj
Tid
13:00–15:30
Aktiviteten upprepas vid fler tillfällen

Barnens blick på samtiden

Datum
Torsdag 24 maj
Tid
10:00–16:00
Aktiviteten upprepas vid fler tillfällen

Talboksdrop-in

Datum
Torsdag 24 maj
Tid
15:00–16:00
Aktiviteten upprepas vid fler tillfällen