Kalendarium för Göteborgs Stad

Nämndsammanträde i Västra Göteborg

Datum, tid och beskrivning

Datum
Tisdag 24 november 2020
Tid
17:00–18:30
Kostnad
Gratis

Välkommen att delta digitalt på stadsdelsnämnden Västra Göteborgs sammanträde. 

Med anledning av Covid-19 och gällande restriktioner kan du som medborgare inte delta fysiskt vid mötet. 

Vid detta möte kan du delta digitalt och om du vill framföra dina tankar kan du göra det under punkten "Allmänhetens frågestund". Under den övriga mötestiden kan du delta digitalt och lyssna på politikernas diskussioner och beslut, men du får då inte prata eller ställa frågor. Under de mötespunkter där det råder sekretess sker dock mötet endast fysiskt bakom stängda dörrar. 

Anmäl ditt intresse att delta senast den 18 november till nämndsekreterare Niklas Hall (niklas.hall@vastra.goteborg.se). Därefter får du en inbjudan till det digitala mötet.  

De formella handlingarna till stadsdelsnämnden hittar du under Handlingar och protokoll.

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
SDN Västra Göteborg
Plats
Digitalt via Teams
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
Telefon
031-366 10 24
Kontaktperson
Nämndsekreterare Niklas Hall
Kategorier
Nämndsammanträden
Medborgardialog
Nyckelord
nämndsammanträde
SDN
stadsdelsnämnd
Målgrupp
Senior
Ungdom
Barn
Personer med funktionsnedsättning
${loading}