Kalendarium för Göteborgs Stad

Vi finns i området och bjuder på kaffe

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 22 september
Tid
13:00–14:00
Kostnad
Gratis

Varje vecka finns vi i området (Lövgärdet) och bjuder på kaffe och pratar om vilka senioraktiviteter som önskas under hösten. Plats varierar, ring oss om du vill mötas! 031-365 23 73

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Träffpunkter Angered
Plats
Lövgärdet
Telefon
031-365 23 73
Kontaktperson
Molly Hammar
Kategorier
Sport/Motion
Hälsa/Hälsotek
Nyckelord
att göra för seniorer
Senior Nordost
mötesplats
seniorgympa
hälsa
fika
träna
social gemenskap
motion
gemenskap
senior
Målgrupp
Senior
${loading}