Kalendarium för Göteborgs Stad

Orange Day 2020: Våld i ungas relationer - ONLINE

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 25 november 2020
Tid
17:30–19:00
Kostnad
Gratis

Välkomna på panelsamtal ONLINE.
Våld i nära relationer har ökat kraftigt under pandemin. Nästan var femte ung person i Sverige har varit utsatt för våld i nära relation.


Orange Day markerar den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor och flickor*.
I år har UN Women Göteborg valt att fokusera särskilt på våld i ungas relationer och bjuder in till panelsamtal.
Panelsamtalet riktar sig mot unga och personer som möter unga i sin vardag, med syfte att belysa det problem som våld i unga relationer utgör. Diskutera och resonera kring möjligheter att förebygga våld i ungas relationer, och erbjuda vägar till stöd.
Vi gästas av barnmorska och sexolog, gynekolog och kurator, samt en organisation som möter unga i sin vardag.
Registrera dig för medverkan:https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUrc-GtqTksGNBpf7wd0qK2IlNkkQbpHfts?fbclid=IwAR1mcVir5KQDXCa9SSh_0eYKrPzAfT4alrbs7I40s0_R6uEcfDCb8Eq47gE 

Efter registrering skickas en länk till mötet.

FB:https://www.facebook.com/events/1538667979654199/


*De som identifierar sig som kvinnor ingår här i begreppet. Våld utövas inom alla former av relationer, och kan utövas gentemot olika kön och könsuttryck.

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Un Women Göteborg
Plats
ONLINE
Telefon
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.98638595213164,57.70783774112635] }, "properties":{ "title": "Orange Day 2020: Våld i ungas relationer - ONLINE ", "content": "Aktiviteter för Un Women Göteborg" } }]
Nyckelord
kvinnors rättigheter
orangeday
orange day
jämställdhet
UNWomen
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning
Finska Suomeksi
Ungdom
Senior
${loading}