Kalendarium för Göteborgs Stad

Konstresidens på Frölunda Kulturhus

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Börjar
Torsdag 1 september
Slutar
Lördag 24 september
Öppettider

Se frolundakulturhus.se

Kostnad
Gratis

Under september bjuder Frölunda Kulturhus och Folkstaden in konstnärer på residens till att använda kulturhusets tak som konstnärsrum. Konstnärerna inspireras och reflekterar, spekulerar och experimenterar och genom en konstnärlig process ger de liv till det bortglömda taklandskapet.Idag är 15 - 35 % av Europas stadsområden underutnyttjad – städernas bortglömda taklandskap. Genom att bjuda in konstnärer att producera platsspecifika experimentella och processbaserade projekt på utvalda hustak, syftar residensen till att utforska nya sätt att aktivera och föreställa sig dessa utrymmen genom konstnärlig praktik.
Frölunda Kulturhus samverkar med Folkstaden, partner i Kreativa Europa-projektet European Creative Rooftop Network: nio städer som utforskar och skapar plats i det underutnyttjade urbana taklandskapet. 2022 genomför ett residensprogram med 18 europeiska konstnärer från olika discipliner.

Wes Mapes
Baserad i AMSTERDAM >Residens i Göteborg under september
Lördag den 24 september, kl. 14.30-16.

Wes Mapes (f. 1982, Oakland, USA) är en multimedia-konstnär med en mångfacetterad praktik som inkluderar måleri, skulptur, installation, musikalisk komposition och performance. Mapes skapar rumsliga verk som inbjuder till reflektion och kontemplation och hans arbete hämtar inspiration från en stor bredd av influenser från postkoloniala teorier, alternativa historiemodeller, matematik, lokalt utvecklade byggnadstekniker, modern arkitektur och panafrikansk identitet.Finansieras av EU-programmet Kreativa Europa samt svenska Kulturrådet.

ECRN.city
folkstaden.se

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Frölunda Kulturhus
Plats
Valthornsgatan 13
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
Telefon
031-366 27 25
Kontaktperson
Reception och biljettkassa
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.909517751545977,57.65389524884264] }, "properties":{ "title": "Konstresidens på Frölunda Kulturhus", "content": "Aktiviteter för Frölunda Kulturhus" } }]
Kategorier
Konst/Utställning
Nyckelord
Konstverk
Konstresidens
Perfomance
${loading}