Kalendarium för Göteborgs Stad

Nämndsammanträde med socialnämnden Sydväst 27 januari 2021

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 27 januari
Tid
17:00–19:00
Kostnad
Gratis

Socialnämnden Sydväst sammanträder cirka en gång i månaden för att besluta om ärenden som rör dess verksamheter.

Sammanträdena är sängda för allmänheten med anledning av covid-19 och nämnden har ännu inte tagit ställning om sammanträdena ska vara öppna för allmänheten därefter.

Ärenden som kommer att behandlas under mötet offentliggörs på förhand.

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj socialnämnden Sydväst).

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Socialförvaltningen Sydväst
Telefon
Kategorier
Medborgardialog
Nyckelord
Nämndsammanträde
Målgrupp
Personer med funktionsnedsättning
${loading}