Kalendarium för Göteborgs Stad

Att följa eller bestämma?

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 5 maj
Tid
17:00–19:00
Kostnad
Gratis

Hur möter vi just vårt barn på ett sätt som gör att hen växer? Hur gör vi för att barnen ska lyssna på oss? Hur lär vi dem samarbete? De flesta föräldrar till barn i förskoleåldern hamnar i konflikt med sitt barn många gånger varje dag. Det är inget konstigt med det utan är en del av barnets frigörelseprocess och att vi vill olika saker. Hur ofta konflikter uppstår, hur kraftiga barnets reaktioner är och hur länge konflikter pågår kan skilja sig mycket åt i olika familjer och beror på bland annat barnets och förälderns temperament, men också på vilket sätt föräldern möter barnet och balanserar följsamhet och bestämdhet i samspelet.

Linda Knuts, som föreläser, arbetar som psykolog inom Mödra- och barnhälsovården sedan många år tillbaka och har stor erfarenhet av att möta familjer med barn 0-6 år, med frågor kring sitt föräldraskap.

Anmälan
Alla platser är tillsatta och det går tyvärr inte längre att anmäla sig till denna föreläsning.

Du får ett bekräftelsemejl om du fått plats.

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Familjecentralen Glasmästaregatan Draken
Plats
Glasmästaregatan 6A
Telefon
031-365 00 00
Kontaktperson
Rebecca Ekberg
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.99111125818211,57.683472343303009] }, "properties":{ "title": "Att följa eller bestämma?", "content": "Aktiviteter för Familjecentralen Glasmästaregatan Draken" } }]
Nyckelord
barn
småbarnsförälder
barns utveckling
upplevhemma
${loading}