Kalendarium för Göteborgs Stad

Nämndsammanträde med socialnämnden Sydväst 22 september 2021

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 22 september
Tid
17:00–19:00
Kostnad
Gratis

Socialnämnden Sydväst sammanträder cirka en gång i månaden för att besluta om ärenden som rör dess verksamheter.

Sammanträdena är sängda för allmänheten med anledning av covid-19 och nämnden har ännu inte tagit ställning om sammanträdena ska vara öppna för allmänheten därefter.

Ärenden som kommer att behandlas under mötet offentliggörs på förhand.

Du hittar dagordning och alla handlingar på www.goteborg.se/namndhandlingar (välj socialnämnden Sydväst).

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Socialförvaltningen Sydväst
Plats
Zirkongatan 7
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.90022641896666,57.64110784125824] }, "properties":{ "title": "Nämndsammanträde med socialnämnden Sydväst 22 september 2021", "content": "Aktiviteter för Socialförvaltningen Sydväst" } }]
Kategorier
Nämndsammanträden
Medborgardialog
Medborgarbudget
Nyckelord
nämndsammanträde
Målgrupp
Ungdom
Finska Suomeksi
Barn
Personer med funktionsnedsättning
Senior
${loading}