Vår förskola


Vi vill att ditt barn ska trivas hos oss och vilja komma till förskolan varje dag. Tillsammans med er föräldrar vill vi skapa de bästa förutsättningarna för barnen.

Utbildad personal

På Zenitgatan 24 arbetar utbildade förskollärare och barnskötare med olika erfarenheter och bakgrund.

Verksamheten på förskolan

Dagarna på förskolan ger plats både för lek och för mer planerade aktiviteter, till exempel olika temaarbeten där både bild och form, sång och musik, sagoläsning och matematik ingår. Vi dokumenterar barnens utveckling bland annat genom att vi samlar foton, text och barnens egna teckningar i en pärm.

Vi är ute minst en gång varje dag på vår gemensamma gård. Gården är fin och öppen med en del träd och buskar. Det finns gungor, sandlådor och klätterställningar. Vi arbetar aktivt med barnens lärande även när vi är ute och två gånger i veckan har vi organiserad utomhuspedagogik.

Vi gör ofta utflykter till närliggande grönområden och till Bergsjöns bibliotek som ligger på Rymdtorget. Ibland åker vi in till centrum för att gå på teater, bio och museer.

Vi arbetar mycket med språk

På Zenitgatan 24 står språket i centrum och det tränas i alla delar av verksamheten. Vi som arbetar här har en stor förståelse för språkets betydelse och vi har lång erfarenhet av att arbeta med flerspråkighet. Vi kan också erbjuda extra timmar för de barn som behöver utveckla språket.

Kontakten med er föräldrar är viktig

Vi vill att ditt barn ska trivas hos oss och vilja komma till förskolan varje dag. Tillsammans med er föräldrar vill vi skapa de bästa förutsättningarna för barnen. En gång per år erbjuder vi individuella utvecklingssamtal kring ditt barn. Om det behövs har vi tillgång till tolk.

Maten är en viktig del på dagen

Vi har mottagningskök. Maten är näringsrik och det serveras mycket ekologiskt och vegetariskt. Självklart erbjuder vi specialkost till de barn som behöver. Måltiderna är så kallade pedagogiska vilket innebär att vi i personalen äter med barnen och medverkar till att skapa en lärandemiljö även under måltiderna.

Allas lika värde är grundläggande för vår verksamhet

Viktigt för oss som arbetar på förskolan är allas lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

Kom gärna och besök oss

Kontakta rektor så bestämmer vi en tid som passar.

Kontaktuppgifter