Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Vår förskola ligger centralt i Lundby, intill Bjurslättsskolan. Hos oss jobbar vi mycket med språket men också med naturvetenskap och teknik, där vi uppmuntrar barnens upptäckarlust genom olika experiment.

Avdelningar och personal

Hos oss går cirka 80 barn i åldern ett till fem år. Förskolan består av fyra avdelningar och här jobbar både förskollärare och barnskötare.

Språk och skapande verksamhet

Hos oss står språket i centrum då både barn och vuxna kommer från många olika delar av världen. För att uppmuntra barnen att uttrycka sig använder vi oss av alternativa kommunikationsmetoder, som bilder och tecken. Barnen erbjuds många möjligheter att skapa och uttrycka sig med hjälp av musikinstrument, färg, penslar, pysselmaterial, byggleksaker, digitalkamera, surfplatta med mera.

En dag på förskolan

Tidigt om morgonen, då vi inte är så många, har vi en avdelning öppen på förskolan. Klockan åtta är det dags för frukost. Då har alla fyra avdelningarna öppnat och barnen äter på sin egen avdelning. Lunch serveras klockan elva och därefter är det dags för vila för de barn som behöver det. Vi får regelbundet besök från kulturskolan och gör gärna utflykter i mindre grupper.

Fräscha lokaler och en rolig gård

Förskolan på Wieselgrensgatan 11 byggdes 2012 och består av ljusa och fräscha lokaler, uppdelade på två plan. I mitten av varje våning har vi en öppen yta som används som ateljéer för skapande verksamhet samt lek och rörelse. På vår förskola har vi också en spännande förskolegård med roliga lekytor.

Besök förskolan

Vi tar inte emot besök på förskolan just nu på grund av spridningen av covid-19 i samhället.