Vår förskola


Förskolan Welandergatan 37, även kallad Broströmsgårdens specialförskola, har platser för barn med omfattande funktionsnedsättningar. Här arbetar kompetent och engagerad personal som gör allt för att barnen ska känna trygghet och stimulans. Personalgruppen består av förskollärare, barnskötare och specialpedagog.

Aktiviteterna på förskolan är anpassade och sker individuellt eller i grupp. Vi arbetar efter förskolans läroplan. I huset finns även ett korttidsboende, barnboende och en gymnasiesärskola. Förskolan har hela Göteborg som upptagningsområde.

Ansök till förskola

Pedagogisk profil

För varje barn görs en arbetsplan med prioriterade områden inom motorik och kommunikation med kopplingar till läroplanen, dessa områden genomsyrar alla dagar hos oss. Vi vill genom vårt arbete bidra till att ge varje barn ett gott liv. Innebörden av ett gott liv varierar från barn till barn och vi försöker utmana varje barns utvecklingspotential. Tillsammans med dig som vårdnadshavare och övriga nätverk som till exempel habiliteringen, kommer vi fram till hur arbetsplanen för ditt barn utformas. Våra pedagogiska mål är inriktade på att utveckla barnens egna resurser enskilt eller i grupp. 

Verksamheten erbjuder

Den pedagogiska miljön är uppbyggd för sinnesstimulering. Vi har allt från ett vitt sinnesrum för avkoppling till ett färgglatt rörelserum med studsmatta och bollhav. Broströmsgården är även unik med att ha en egen varmvattenbassäng i huset, där alla barn ges möjlighet att bada och träna sin rörelseförmåga varje vecka. Hos oss finns även ett massagerum och ett musikrum för barnen. 

Kommunikation

Vi har en verksamhet anpassad utifrån de barn som går hos oss. Vi arbetar mycket med kommunikation då barnen kommunicerar på olika sätt och vi måste lära oss tolka barnen. Det kan handla om kroppsspråk som mimik, leenden, olika ljud med mera.

Motorik

Då många av barnen har motoriska svårigheter och saknar förmåga att förflytta sig utan hjälpmedel arbetar personalen oftast med individuella gymnastikprogram för barnen. De är utarbetade av fysioterapeuter på habiliteringen för att passa barnens behov. Vi arbetar även efter att få in rörelse i vardagen på ett lustfyllt och naturligt sätt.

Utemiljö

På förskolan har vi en trevlig atriumgård med gräsmatta, olika växter som doftar och smakar och en vägg där olika redskap ger barnen en ljudupplevelse. Gården utvecklas hela tiden för att kunna erbjuda en sinnesupplevelse i utemiljö. Gården är delvis belagd med asfalt för att kunna köra rullstolar och för att barnen ska kunna använda sina gåhjälpmedel. Det finns gungor som är anpassade efter barnen och en sandlåda i ståhöjd, så att barnen kan använda den när de sitter eller står i sina hjälpmedel.

Här är några exempel på förskolans aktiviteter:

 • Bada i varmvattenbassäng
 • Använda gåhjälpmedel, stå i ståhjälpmedel
 • Taktil massage
 • Gunga 
 • Måla och känna på lera
 • Sång och musik
 • Baka
 • Rullstolsdans och liggande dans 
 • Sinnesstimulering
 • Uteaktiviteter 
 • Akka-platta

Inför de olika aktiviteterna förbereder personalen barnen med hjälp av ljud, taktila signaler och beröring.

En dag på förskolan

Förmiddag

Några barn äter frukost på förskolan. Under förmiddagen gör vi aktiviteter tillsammans eller individuellt med barnen. Vi har en gemensam samling som startas och avslutas på samma sätt varje dag för att skapa trygghet och kontinuitet. Barnen är delaktiga, bland annat genom att säga sitt namn med hjälp av touchkontakter.  

Lunch

Lunch får vi från storköket i Kallebäck. Vi äter i vårt kök där barnen har sina egna platser. Flera av barnen har specialkost och köket har möjlighet att hjälpa till med att få olika konsistenser av maten. Flera av barnen får sin mat genom knapp på magen. Efter lunch är det någon form av vila, vissa barn vilar tillsammans med personalen på en madrass på golvet, andra väljer till exempel att ta en tur ute i vagnen.

Eftermiddag

Efter vilan äter barnen mellanmål. Eftermiddagens aktiviteter styrs av hur länge barnet är kvar på förskolan, oftast blir det någon individuell aktivitet som gåträning/ståträning.