Andra ämnen

Länksamling för andra ämnen inom vuxenutbildningen

SO – historia, religion, geografi och samhällskunskap

SO-rummet
SO-rummet är en gratis lärresurs och länkbibliotek inom historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap.
Sidan drivs av Robert de Vries, gymnasielärare i SO-ämnen.

Världskoll
Jämför fakta om världens länder.
Världskoll drivs av Svenska FN-förbundet och finansieras av myndigheten Sida.

Landguiden
Här hittar du information om världens alla länder. Databasen får du tillgång till på biblioteket eller genom att logga in med ditt bibliotekskort hemma.

Logga in på biblioteket
Logga in hemifrån

Vård, omsorg och omvårdnad

Vårdguiden

KomHit
Kommunikationsstöd i vården - en nationell webbresurs för föräldrar och personal

Ämnesövergripande

Digitala spåret
Länkar för SFI och SAS

Länkskafferiet
En nationell söktjänst för skolan