Källkritik och studieteknik

Tips på bra information om källkritik och studieteknik på webben.

Källkritik

Vissa ViL-bibliotek har workshops i källkritik. Där kan du lära dig om fake news, filterbubblor och testa olika verktyg för att granska källor. Kontakta ditt närmaste ViL-biblitotek för mer information.

Källkritik
Göteborgs universitet.

Kolla källan
Kunskapssamling för hur man granskar källor.
Här finns material för både studenter och lärare.
Skolverket.

Källkritik - vem, vad varför?
Lär dig att granska olika sorters information.
Lär dig hur du blir bättre på att hitta trovärdiga källor.
Statens medieråd. Här hittar du kunskap för både lärare och elever.

Orka plugga - källkritik
En webbplats om studieteknik från UR med en avdelning för källkritik.

Studieteknik

Gymnasieguiden
Tips inom studieteknik för gymnasiestuderande.

Orka plugga
En webbplats om studieteknik från UR.

Referera och hänvisa

Karolinska Institutets referensguide för APA

Malmö universitets referensguide