Foto: Niklas Martinsson

Prövningsenheten

Vill du höja ditt betyg i en kurs som du redan har betyg i? Eller på egen hand läsa in en helt ny kurs? Då kan du göra en prövning.

Vad gör Prövningsenheten?

Prövningsenheten organiserar, samordnar och administrerar prövningar på uppdrag av Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborg. Vid en prövning bedömer läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån ämnesplanen. Du kan pröva i sfi, grundläggande kurser i komvux, samt gymnasiala kurser i komvux och gymnasieskolan. Du kan läsa mer om prövning på Prövningsenhetens hemsida.

Förbered dig inför prövningen

En prövning utgår alltid från ämnesplanen. De flesta kurser har en skriftlig prövningsinstruktion med beskrivning av upplägg och förslag på kurslitteratur. Du har själv ansvar för att förbereda dig inför prövningen. Här hittar du mer information om hur du kan förbereda dig. Du kan också kolla ViL:s länkskafferi för användbara studieresurser inför din prövning!

SYV om prövning

Innan du anmäler dig till prövning måste du vara säker på att du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. Du som har avslutat gymnasiet och är folkbokförd i Göteborg kan få hjälp på Prövningsenhetens Drop in. Du är själv ansvarig för att du anmäler dig till rätt kurs. Om du är osäker prata med en studie och yrkesvägleare. Läs mer här.

Kurskatalog och anmälan

I Prövningsenhetens webbansökan Alvis hittar du kurskatalogen. Du anmäler dig i Alvis. När du har anmält dig får du en bekräftelse med information om hur du betalar prövningsavgiften. I Alvis kan du se att du blivit antagen till prövning och du kan också byta datum eller kurs. Läs mer här.

Om du vill veta mer hittar du alla kontaktuppgifter till Prövningsenheten här.