Program våren 2020

Det här är vårens program på ViL-biblioteken i Göteborg

Det här är en tillgänglighetsanpassad pdf det betyder att den kan läsas upp med talsyntes och att det går att lyssna på innehållet. Det går också bra att ladda ner den och skriva ut själv. Programmet finns också att hämta på ditt närmsta ViL-bibliotek.