Foto: Aaron Burden on Unsplash

Tillgängliga medier

Det finns många sätt att läsa. På papper, på skärm, eller i lurar. Har dina elever läsnedsättningar finns det flera sätt för dem att tillgodogöra sig litteratur och information.

E-medier

Alla som har ett lånekort kan också låna e-böcker och e-ljudböcker.

En e-bok är en digital bok. Du läser texten i en dator, smarttelefon, surfplatta eller läsplatta. En e-ljudbok lyssnar du på i dator, smarttelefon eller surfplatta.

E-böckerna hittar du på gotlib.overdrive.com eller med appen OverDrive.

Vissa böcker finns både som e-bok och som e-ljudbok. Att läsa samma bok med både text och ljud kan göra det lättare att ta till sig boken. Det finns många lättlästa titlar att läsa i e-lib - både som e-böcker och som e-ljudböcker.

Tillgängliga medier

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) arbetar för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån var och ens förutsättningar. Genom katalogen Legimus får dina elever med någon form av läsnedsättning tillgång till talböcker, taltidningar, punktskrift med mera. Kontakta biblioteket för mer information.

På MTMs hemsida finns informationsmaterial för nyanlända om böcker, nyheter och information på lättläst svenska. Materialet finns på många språk och är gratis att beställa eller ladda ner.