Boka digital biblioteksvisning

Här har du som är pedagog möjlighet att boka en digitalt klassbesök på biblioteket.

Ett digitalt klassbesök på ViL-bibliotek kan utformas på flera sätt. I besöket ingår alltid en grundläggande biblioteksorientering - till exempel hur det funkar att skaffa bibliotekskort, hur det kan användas och en presentation av ViL:s tjänster för vuxenstuderande. Andra komponenter kan vara:

  • Lättlästa boktips
  • Demonstration av bibliotekens digitala tjänster
  • Rundvandring i biblioteket (kan göras live eller med förinspelat material)

Hur klassbesöket läggs upp planerar du som pedagog tillsammans med studiebibliotekarien. Det är till exempel bra för oss att veta vilken språknivå klassen har och vilken plattform för digitala möten som klassen använder.

Så här bokar du

Skicka ett mail till vuxnailarande@kultur.goteborg.se där du uppger:

  • Ditt namn, e-mail och telefonnummer
  • Skola och SFI-nivå på klassen
  • Plattformen som används för distansundervisning på skolan
  • Förslag på tider som passar för ett klassbesök

En studiebibliotekarie kontaktar dig och ni kommer överens om detaljerna.

Välkommen!