Vad händer på biblioteken?

Här kan du se vad som händer på ViL-biblioteken i Göteborg.