Foto: Unsplash Open

För studerande

Du som är vuxen och studerar kan få hjälp med dina studier på folkbiblioteken i Göteborg.

Bokcirklar

Bli bättre på svenska genom att läsa böcker
på lättläst svenska.

I en bokcirkel läser du en bok
tillsammans med andra.
Sedan pratar ni om boken.

Ring eller besök ditt närmaste ViL-bibliotek för att få veta mer.

Läxhjälp

Du som är vuxen kan få hjälp med dina läxor
på flera bibliotek i Göteborg.

De som ger läxhjälp är frivilliga personer
som gör det på sin fritid.
De kommer bland annat från organisationer som
Röda Korset och Individuell Människohjälp.

Ring eller besök ditt närmaste ViL-bibliotek för att få veta mer.

Språkcafé

Vill du träna på att prata svenska
eller något annat språk
tillsammans med andra?

Du är välkommen att besöka ett språkcafé
på folkbiblioteken i Göteborg!

Ring eller besök ditt närmaste ViL-bibliotek för att få veta mer.

Webbresurser

Här hittar du en samling länkar till övningar på nätet.