Bli volontär

Om du vill ge lite av dig själv och din tid till någon annan är volontärarbete ett bra sätt. Du sätter guldkant på tillvaron för de du träffar och själv får du glädje och vänskap tillbaka.

Vad innebär det att vara volontär?

En volontär är en person som gör en frivillig, oavlönad insats för sina medmänniskor – och för sig själv. Volontärinsatserna ska utgå från göteborgarnas behov och önskemål och bygga på ömsesidig vilja att umgås.

Innan uppdraget påbörjas undertecknar volontären en skriftlig överenskommelse om uppdragets innehåll och om tystnadslöfte. Att vara volontär är helt frivilligt och du kan avsäga dig ditt uppdrag när du vill. Du är försäkrad om något skulle hända dig när du är volontär.

Personal bidrar med uppmuntran, stöd och inspiration under din tid som volontär i Västra Göteborg. Du behövs verkligen och vi ser fram emot att träffa dig!

Vilka insatser kan jag göra?

Det finns många spännande områden att vara volontär inom. Vi utgår ifrån vilka intressen och erfarenheter du som volontär har. Volontärinsatserna finns inom den hälsofrämjande- och förebyggandeenhetens verksamhetsområde.

  • Du kan bli IT-volontär på något av våra IT-kaféer för seniorer.
  • Du kan bli volontär i våra lunchgrupper. Det innebär att du leder lunchgruppen ”Mat och prat” som möts regelbundet en gång i månaden.
  • Du kan bli volontär i någon aktivitet på en av våra mötesplatser.

Volontären ska inte ersätta anställd personal, men istället ge någonting utöver den kommunala servicen.

Vilket stöd får jag?

Du får en volontärhandledare som ger dig stöd och vägledning i ditt volontäruppdrag. Två gånger per år anordnas volontärträffar för samtliga volontärer.

Hur blir jag volontär?

Är du intresserad av att bli volontär kontaktar du volontärsamordnaren. Samordnaren kallar dig till en intervju där du får veta mer om vad det innebär att vara volontär och du får berätta lite vem du är. Därefter matchas du med det uppdrag du vill göra. Du kan också anmäla ditt intresse via det här webbformuläret.